Bio Scrubber System

ระบบบำบัดอากาศเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

ไบโอสครับเบอร์ Bio Scrubber System

ระบบไบโอสครับเบอร์หรือที่เรียกว่าระบบบำบัดอากาศเสียทางชีวภาพ คือระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่ใช้จุลินทรีย์ที่มีชีวิตเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากก๊าซไอเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีการบำบัดทางชีวภาพประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับการควบคุมมลพิษทางอากาศ

ระบบไบโอสครับเบอร์ประกอบด้วยตัวถังไฟเบอร์กลาสที่ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งมีตัวกลาง( แพ็คกิ้ง มีเดีย) เป็นที่ยึดเกาะเพื่อให้จุลินทรีย์เติบโต ก๊าซไอเสียที่มีมลพิษ เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ก๊าซไข่เน่า (H2S) หรือมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย จะถูกส่งผ่านระบบไบโอสครับเบอร์ ภายในระบบไบโอสครับเบอร์สารมลพิษจะถูกจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบย่อยสลายสารมลพิษ

โดยทั่วไปแล้วจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้คือแบคทีเรียหรือเชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถย่อยสลายสารมลพิษได้ ไบโอสครับเบอร์ยังสามารถจัดการกับสารปนเปื้อนได้หลากหลาย และมักถูกมองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพึ่งพากระบวนการทางชีววิทยาตามธรรมชาติ

การออกแบบระบบไบโอสครับเบอร์ ต้องทำให้ระบบมีสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจุลินทรีย์ในการเจริญเติบโตและสามารถกำจัดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ค่า pH ความชื้น และความพร้อมของสารอาหารต้องได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวังเพื่อทำให้จุลินทรีย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบอาจรวมเอากลไกสำหรับการเติมอากาศ การผสม และการควบคุมเวลาพักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมลพิษ

ระบบไบโอสครับเบอร์มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นโรงงานผลิตแป้งมัน  โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตน้ำตาล โรงงานบำบัดน้ำเสีย โรงงานแปรรูปอาหาร และโรงงานผลิตยา

การออกแบบและการทำงานเฉพาะของระบบไบโอสครับเบอร์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและสารมลพิษ ดังนั้นรายละเอียดและการกำหนดค่าของระบบไบโอสครับเบอร์จึงอาจแตกต่างกันไปตามความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือโรงงานนั้นๆ

 

 

ติดต่อเรา

WORK SMART ENGINEERING COMPANY LIMITED

111/56 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ 10230

Phone: (+66) 2 038 7786

Email: sales@worksmarteng.com

LINE: @worksmarteng